Ελαιόλαδο Κατηγορίες

Λάδι για Σαλάτα

δημοφιλές σε μερικές αγορές εξαγωγών εξωτερικού. Μίγμα ενός ραφιναρισμένου φυτικού σπορέλαιου (κυρίως ηλιέλαιο) με Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο. Το λάδι για Σαλάτα δεν έχει τις ίδιες ιδιότητες όπως το ελαιόλαδο, επειδή

Read More

Πυρηνέλαιο

όταν οι ελιές πιέζονται, το ελαιόλαδο, το οποίο είναι ο χυμός του φρούτου, αντιπροσωπεύει την υγρή φάση (abt 15-22pct της ελιάς) ενώ o συμπιεσμένος πολτός, που περιέχεται στην καρδιά του

Read More

Λαμπάντι ή Βιομηχανικό Ελαιόλαδο

φυσικά πατημένο ελαιόλαδο το οποίο όμως είναι ακατάλληλο να καναταλωθεί άμεσα, είτε λόγω των οργανοληπτικών του ελλείψεων ή / και λόγω της υψηλής του οξύτητας. Το ελαιόλαδο «Λαμπάντι» συλλέγεται χωριστά

Read More

Ψυχρή Πίεση

παρθένα ή εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που λαμβάνονται με διήθηση ή με φυγοκέντρηση σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 27C.

Read More

Πρώτη Πίεση

παρθένα ή εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που λαμβάνονται από την πρώτη μηχανική πίεση σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 27C, σε ελαιοτριβεία που είναι εξοπλισμένα με παραδοσιακά πιεστήρια.

Read More

Παρθένο Ελαιόλαδο

φυσικά πατημένο ελαιόλαδο με μέση οξύτητα, που κυμαίνεται από 0,8 pct έως 2pct, και πάνω από 1 pct οξύτητα, το Παρθένο Ελαιόλαδο αρχίζει να παρουσιάζει οργανοληπτικές ελλείψεις.

Read More