Πυρηνέλαιο

όταν οι ελιές πιέζονται, το ελαιόλαδο, το οποίο είναι ο χυμός του φρούτου, αντιπροσωπεύει την υγρή φάση (abt 15-22pct της ελιάς) ενώ o συμπιεσμένος πολτός, που περιέχεται στην καρδιά του καρπού – στον πυρήνα – αντιπροσωπεύει τη στερεά φάση. Ο πυρήνας εξακολουθεί να περιέχει κάποιο ελαιόλαδο, το οποίο μπορεί να εξαχθεί και να ραφιναριστεί. Το έλαιο που προκύπτει από αυτή τη διαδικασία διύλισης ονομάζεται ραφιναρισμένο Πυρηνέλαιο. Το  ραφιναρισμένο Πυρηνέλαιο είναι σε γεύση και όψη παρόμοιο με το ραφιναρισμένο ελαιόλαδο. Όπως και στο Ελαιόλαδο, έτσι και το Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο αναμιγνύεται με το ραφιναρισμένο Πυρηνέλαιο για να δώσει γεύση, άρωμα και χρώμα. Ως εκ τούτου, η ποιότητα του Πυρηνέλαιου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα του Έξτρα Παρθένου Ελαιόλαδου που χρησιμοποιείται για το μίγμα. Το Πυρηνέλαιο συχνά αναφέρεται ως ελαιόλαδο «πυρήνα», “Sansa”, “orujo”.