Πρώτη Πίεση

παρθένα ή εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που λαμβάνονται από την πρώτη μηχανική πίεση σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 27C, σε ελαιοτριβεία που είναι εξοπλισμένα με παραδοσιακά πιεστήρια.