Παρθένο Ελαιόλαδο

φυσικά πατημένο ελαιόλαδο με μέση οξύτητα, που κυμαίνεται από 0,8 pct έως 2pct, και πάνω από 1 pct οξύτητα, το Παρθένο Ελαιόλαδο αρχίζει να παρουσιάζει οργανοληπτικές ελλείψεις.