Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο

έντονα αρωματικό λάδι πιεσμένο από τον καρπό της ελιάς με καθαρά φυσικά μέσα, η οξύτητά του είναι πολύ χαμηλή, κυμαινόμενη από 0.1pct να 0.8pct. (Σημείωση: η οξύτητα είναι ένα μέτρο για το πόσο οξειδώνονται (μελανές) οι ελιές τη στιγμή της πίεσης. Εκτός από έξτρα παρθένο ελαιόλαδο μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί ως «Πρώτη Πίεση» (όταν προέρχεται από την πρώτη μηχανική πίεση σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 27C, σε ελαιοτριβεία που είναι εξοπλισμένα με παραδοσιακά πιεστήρια) ή «ψυχρής πίεσης» (όταν λαμβάνεται με διήθηση ή με φυγοκέντρηση σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 27C.)