Φιαλίδια Coral GAS

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η διασφάλιση ποιότητας του υγραερίου κίνησης της Coral Gas επιτυγχάνεται μέσω του ελέγχου αυθεντικότητας, χάρη στον μοριακό ιχνηθέτη, και του ελέγχου σύστασης υγραερίου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το υγραέριο κίνησης της Coral Gas είναι το μοναδικό με μοριακό ιχνηθέτη, την τεχνολογία που βοηθά να εξασφαλιστεί η αυθεντικότητα του καυσίμου, προσφέροντας μέγιστη διασφάλιση ποιότητας. Ο μοριακός ιχνηθέτης:

Η Coral Gas πραγματοποιεί εξονυχιστικούς ελέγχους για την ποιότητα και την ασφάλεια, σε όλα τα στάδια της παραγωγής:

-Κάθε παρτίδα διαλιδίων βουτανίου παραλαμβάνεται μαζί με ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές.

-Εφαρμόζονται αυστηρές διαδικασίες προμήθειας και επιθεώρησης όλων των πρώτων υλών.

-Η ημερομηνία παραγωγής και ο αριθμός σειράς επισημαίνονται σε όλα τα στάδια έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα παρακολούθησης και εντοπισμού των προϊόντων.

-Έλεγχος για ασφάλεια από ενδεχόμενες διαρροές και μηχανικός έλεγχος ακεραιότητας των παραγόμενων διαλίδιων.

-Αξιολόγηση της διαδικασίας παραγωγής, κάθε φορά που ξεκινάει νέα παραγωγή. Αυτή η εξιολόγηση ξεκινάει με τη δοκιμή δείγματος φιαλιδίων μέχρι σημείου καταστροφής, σε εξειδικευμένο εξοπλισμό ελέγχου της ακεραιότητας.

Εγγυημένη ασφάλεια & διάρκεια.
Εφαρμόζει σε κάθε συσκευή.
Ελληνικό προϊόν.