Ελαιόλαδο “Σπονδή”

Στενά συνδεδεμένο με την πορεία του ελληνισμού ανά τους αιώνες, τόσο ουσιαστικά όσο και συμβολικά, το ελαιόλαδο, κατέχει ακόμα και σήμερα σημαντικότατο ρόλο στην ζωή των Ελλήνων.