Εξειδικευμένα Φυτικά Ελαια

ΠΛΟΥΣΙΑ ΓΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΓΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ, ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ!

Το σωστό τηγάνισμα απαιτεί 3 βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας:
• Προστατευτική ενδυμασία που καλύπτει τα ρούχα και τα μαλλιά του μάγειρα
• Διατήρηση καθαριότητας σε οτιδήποτε έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα
• Αποθήκευση των τροφίμων στις σωστές θερμοκρασίες συντήρησης και κατάψυξης

• Το λάδι στη φριτέζα δεν πρέπει να θερμαίνεται παραπάνω από 180 °C, για να μην επέρχεται η αλλοίωση-οξείδωση
• Στις περιπτώσεις που μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ τηγανισμάτων θα πρέπει να ελαττώνεται η θερμοκρασία του λαδιού στη φριτέζα
• Επιβάλλεται το καθημερινό φιλτράρισμα του λαδιού της φριτέζας καθώς και ο σχολαστικός καθαρισμός των γύρω επιφανειών από υπολείμματα τροφών
• Το καλύτερο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται όταν δεν αναμιγνύονται διαφορετικά είδη τροφίμων στη φριτέζα