Ειδικού Τύπου Έλαια

ΠΛΟΥΣΙΑ ΓΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΓΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ, ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ!

Το σωστό και επιτυχημένο τηγάνισμα απαιτεί 3 βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας:
• Προστατευτική ενδυμασία που καλύπτει τα
ρούχα και τα μαλλιά του μάγειρα
• Διατήρηση καθαριότητας σε οτιδήποτε έρχεται
σε επαφή με τα τρόφιμα
• Αποθήκευση των τροφίμων στις σωστές
θερμοκρασίες συντήρησης και κατάψυξης

• Το λάδι στη φριτέζα δεν πρέπει να θερμαίνεται
παραπάνω από 180 °C, για να μην επέρχεται η αλλοίωση-οξείδωση
• Στις περιπτώσεις που μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ
τηγανισμάτων θα πρέπει να ελαττώνεται η θερμοκρασία του λαδιού στη φριτέζα
• Επιβάλλεται το καθημερινό φιλτράρισμα του λαδιού της φριτέζας
καθώς και ο σχολαστικός καθαρισμός των γύρω επιφανειών από υπολείμματα τροφών
• Το καλύτερο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται όταν δεν αναμιγνύονται
διαφορετικά είδη τροφίμων στη φριτέζα