Αναπλήρωμα Ξυδιού

Αναπλήρωμα Ξυδιού

Το αναπλήρωμα “Μετέωρα” είναι υποκατάστατο ξυδιού και παρασκευάζεται
από αλκοόλη οξύτητας 4.5 βαθμών. Το αναπλήρωμα “Μετέωρα” μπορεί να
αντικαταστήσει το κόκκινο ξύδι στην παρασκευή όλων των φαγητών.
Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό και την αφαλάτωση
μαγειρικών σκευών και εξοπλισμού.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ BARCODE ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΑΛ
ΜΤ03-10-5026 Αναπλήρωμα Ξυδιού 5lt 5201185898955 4 18